Fundusz

Uczestnikom programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, którzy chcą wziąć udział w warsztatach neuronaukowych w Pracowni Neuroinformatyki, proponujemy następujące projekty:
1. Symulacja potencjału zewnątrzkomórkowego generowanego przez neurony. Wymagana znajomość narzędzi: Neuron, Python
2. Rekonstrukcja rozkładu prądów transbłonowych na komórce o zadanej morfologii i zadanym zestawie pomiarów potencjału elektrycznego zarejestrowanych w okreslonych punktach w przestrzeni. Wymagana znajomość narzędzi: Neuron, R
3. Biblioteka źródeł testowych do testowania metody rekonstrukcji kCSD. Wymagana znajomość narzędzi: Python
4. Analiza danych behawioralnych z klatki EcoHAB, testowanie narzędzi do analizy, napisanie tutoriala do EcoHABa. Wymagana znajomość narzędzi: Python, Jupyter Notebook

Żeby zaaplikować należy przesłać swoje rozwiązanie dowolnych problemów ze strony Tasks dokumentujących znajomość tematów podanych w wymaganiach do danego projektu na adres

d kropka wojcik at nencki kropka gov kropka pl

Warunkiem udziału w warsztatach jest przyjazd z własnym laptopem z zainstalowanymi odpowiednimi narzędziami.

UWAGA: Nie oczekujemy znajomości podanych narzędzi na poziomie wyczynowym, chodzi o to, żeby nie tracić czasu na elementarz. Wszystkie podane narzędzia są darmowe i mają dokumentację w sieci.

Advertisements