Scientific Programmer / Research Assistant

OPEN POSITION

Staff Scientist / Research Assistant

Pracownia Neuroinformatyki Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN poszukuje pracownika na stanowisko badawczo-techniczne (Staff Scientist / Research Assistant) do wykonywania analiz i rozwoju metod związanych z wielkoskalowym przetwarzaniem obrazów biomedycznych. Dane, które przetwarzamy, pochodzą z różnych technik obrazowania, np.: mikroskopii arkusza świetlnego, mikroskopii świetlnej, obrazowanie rezonansu magnetycznego. Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę co najmniej do kwietnia 2020 r.

Szczegółowy zakres zadań zależy od umiejętności i profilu kandydata i może obejmować zarówno analizę danych z obrazowania za pomocą istniejącego oprogramowania, jak też usprawnianie metod, np. przy pomocy uczenia głębokiego.

Nasze oczekiwania:

 • Programowania w języku Python (poziom średniozaawansowany, np. NumPy, SciPy, Matplotlib), efektywnego zarządzania kodem oraz obliczeniami, w tym stosowania systemów kontroli wersji. Znajomość powłoki tekstowej systemu Linux.
 • Znajomość zagadnień związanych z obróbką obrazu, uczeniem maszynowym, statystyką, itp., a w przypadku ich braku, edukacja pozwalająca na opanowanie i implementację niezbędnych algorytmów i metod.
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację z partnerami zagranicznymi i kolegami w pracowni.
 • Skrupulatności i dokładności w realizowaniu zadań oraz raportowaniu wyników.

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • Przetwarzanie obrazów (2D i 3D), znajomość specyfiki rastrowych oraz wektorowych formatów obrazów w tym obrazów biomedycznych.
 • Deep learning, frameworki Tensorflow, Theano, Keras w zastosowaniu do semantycznej segmentacji obrazów oraz lokalizacji
 • Przetwarzanie wsadowe (np. skrypty powłoki) w środowisku Linux, praca na maszynach zdalnych, systemy kolejkowe.
 • Wykształcenie w kierunkach (neuro)biologicznych lub doświadczenie w pracy nad projektami o takim charakterze.

W zgłoszeniu proszę załączyć:

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • oczekiwania finansowe
 • kody programów rozwiązujących poniższe zadania (im więcej tym lepiej)
 • krótki raport podsumowujący wykonane analizy.

Pozycja jest dostępna od 1 lutego 2019. Aplikacje będziemy przeglądać na bieżąco. Nabór będzie prowadzony do czasu wypełnienia pozycji. Nie ma konieczności rozwiązywania wszystkich zadań, ale zgłoszenia bez żadnego rozwiązania nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia lub ewentualne pytania proszę przesyłać na adres pmajka at nencki gov pl .

Dodatkowo, nasze publikacje oraz publikacje innych grup badawczych wykorzystujące podobne metody obrazowania i techniki obliczeniowe:

 

Advertisements