Research Assistant

Nabór na tą pozycję został zakończony

Research Assistant

Poszukujemy  pracownika na stanowisko badawczo-techniczne (research assistant) do wykonywania analiz i rozwoju metod związanych z przetwarzaniem obrazów z mikroskopii arkusza świetlnego oraz innego rodzaju obrazowania. Oferujemy zatrudnienie na okres 12 miesięcy, do czerwca 2020 r. w pełnym wymiarze czasu (możliwe są też inne ustalenia). Istnieje również możliwość realizacji własnego projektu (np. pracy dyplomowej, praktyk wakacyjnych) w oparciu o badania realizowane w Pracowni Neuroinformatyki oraz udział w publikacjach naukowych.

Szczegółowy zakres zadań zależy od umiejętności i profilu kandydata (poszukujemy zarówno kandydatów o profilu biologicznym, jak i technicznym) i może obejmować zarówno analizę danych z obrazowania za pomocą istniejącego oprogramowania, jak też usprawnianie metod, np. przy pomocy uczenia głębokiego.

Nasze oczekiwania:

 • Umiejętność programowania w języku Python (poziom średniozaawansowany, np. NumPy, SciPy, Matplotlib).
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z obróbką obrazu, oraz statystyką, ew. edukacja pozwalająca na ich opanowanie.
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym komunikację z partnerami zagranicznymi i kolegami w pracowni.
 • Skrupulatności i dokładności w realizowaniu zadań oraz raportowaniu wyników.

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem:

 • Przetwarzanie wsadowe (np. skrypty powłoki) w środowisku Linux.
 • Przetwarzanie obrazów (2D i 3D), znajomość specyfiki rastrowych oraz wektorowych formatów obrazów.
 • Deep learning, frameworki Tensorflow, Theano, Keras w zastosowaniu np. do semantycznej segmentacji obrazów.

W zgłoszeniu proszę załączyć:

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kody programów rozwiązujących poniższe zadania (im więcej tym lepiej)
 • krótki raport podsumowujący wykonane analizy.

Pozycja jest dostępna od 1 stycznia 2020. Aplikacje będziemy przeglądać na bieżąco. Nabór będzie prowadzony do czasu wypełnienia pozycji. Nie ma konieczności rozwiązywania wszystkich zadań, ale zgłoszenia bez żadnego rozwiązania nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia lub ewentualne pytania proszę przesyłać na adres pmajka at nencki gov pl .

Dodatkowo, nasze publikacje oraz publikacje innych grup badawczych wykorzystujące podobne metody obrazowania i techniki obliczeniowe: