Research Assistant in Marmoset Connectome Project (INCF Seed Funding)

Nabór na tą pozycję został zakończony

Pracownia Neuroinformatyki Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN poszukuje pracownika na stanowisko badawczo-techniczne (research assistant) do realizacji polsko – australijskiego projektu dotyczącego tworzenia mapy połączeń w mózgu ssaków naczelnych. Projekt jest finansowany w ramach INCF Seed Funding. Oferujemy zatrudnienie na okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu (możliwe są też inne ustalenia), oraz elastyczne godziny pracy. Szczegółowy zakres zadań zależy od umiejętności i profilu kandydata. Istnieje również możliwość realizacji własnego projektu (np. pracy dyplomowej) w oparciu o badania realizowane w Pracowni Neuroinformatyki.

Główne zadanie:

 • Analiza wyników doświadczeń: mapowanie danych o połączeniach w mózgu ssaków naczelnych (więcej informacji). To przede wszystkim praca z dużą liczbą obrazów skrawków histologicznych, częściowo przetwarzanie ich w oparciu o gotowe oprogramowanie i skrypty, częściowo ręczne poprawki obrazów przetworzonych automatycznie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wstępnej znajomości programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej (np. Photoshop / GIMP, Illustrator / Inkscape),
 • Skrupulatności, dokładności w realizowaniu zadań oraz raportowaniu wyników,
 • Sprawnej komunikacji w języku angielskim (regularna wymiana maili oraz sporadyczne telekonferencje z partnerami Australijskimi).

W zależności od umiejętności i profilu kandydata do zadań może również należeć

 • Uprawnianie istniejącego oprogramowania, np. pomoc w tworzeniu modułów do przetwarzania obrazów mikroskopowych w oparciu o metody uczenia maszynowego,
 • Pomoc w rozbudowie portalu http://marmoset.braincircuits.org w tym implementację narzędzi online do analizy i wizualizacji połączeń w mózgu.

Kwalifikacje będące dodatkowym atutem

 • Zakończone lub trwające studia z zakresu fizyki, matematyki, (neuro)biologii lub kierunków pokrewnych,
 • Znajomości języka Python (poziom średniozaawansowany, np. NumPy, SciPy, Matplotlib, SQLIte),
 • Znajomość powłoki tekstowej systemu Linux, doświadczenie z przetwarzaniem wsadowym, znajomość systemów kontroli wersji,
 • Zainteresowanie technologiami przetwarzania obrazu z zastosowaniem uczenia maszynowego,
 • Doświadczenie pracy w projektach o charakterze neurobiologicznym lub związanych z neuroobrazowaniem.

W zgłoszeniu proszę załączyć list motywacyjny oraz życiorys. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego. Zgłoszenia lub pytania proszę przesyłać na adres p.majka@nencki.gov.pl.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s